De schaapskudde

De schapen van ’t Niejboer vormen een mobiele, gescheperde of gehoede kudde. Dat wil zeggen dat de schapen voor een groot deel van het jaar onder leiding van de herder en zijn hond(en) rondtrekken en er sprake is van begrazen in tegenstelling tot beweiden. De schapen lopen dus ook niet het hele jaar in één afgebakend gebied en gaan niet iedere avond terug naar een stal of schaapskooi, wat op sommige heide en andere natuurterreinen wel het geval is. Blijven de schapen ’s nachts in het veld, dan perkt de herder ze in binnen een raster. Een verplaatsbare afrastering wordt ook gebruikt om de dieren op één specifiek deel van een perceel te laten grazen zonder permanent toezicht van de herder. De herder komt dan natuurlijk wel regelmatig kijken hoe het zijn kudde vergaat. Meestal doet hij dat meerdere malen per dag. Hij beoordeelt dan ook of een raster moet worden verzet, of dat de schapen nu naar een geheel andere plek moeten worden geleid. Hoe langdurig, hoe intensief of extensief er begraasd wordt hangt ondermeer af van factoren als terrein, seizoen en wat en hoeveel er weggevreten moet worden, of juist moet blijven staan.Verplaatsing van de kudde vindt bij voorkeur plaats te voet: de schapendrift. Uit praktisch oogpunt of om verkeerstechnische redenen wordt daar soms echter van afgeweken. Om een verplaatsing te voet over een langere afstand goed te laten verlopen is de ervaring van herder en honden, een nauwgezette planning en de medewerking van een aantal vrijwilligers en plaatselijke autoriteiten van essentieel belang.

Om een beeld te krijgen hoe een schaapskudde te werk gaat kunt u kijken naar de volgende videoclip van Jesse Stael

Schaapskudde 't NiejboerSchaapskudde 't Niejboer
Schaapskudde 't Niejboer